Behandlingsmetoder

Jeg anvender forskellige teknikker under behandlingen. Psykiske problematikker afspejler sig ofte i kroppen. Det er derfor ofte gunstigt at benytte kropsligt orienterede behandlingsteknikker.

Nedenfor skitseres ofte anvendte teknikker og hvornår de forskellige teknikker bl.a. kan inddrages.

 

I det daglige er det ofte venstre hjernehalvdelsprocesser, som dominerer vores tænkning. Venstre hjernehalvdelsprocesser er forbundet med sprog og rationel og logisk tænkning, som mange af vores daglige udfordringer kræver.

Visualisering og hypnose er forbundet med højre hjernehalvdelsprocesser, som er nonverbale, kreative og helhedsorienterede. Under både visualisering og hypnose skabes kontakt til ikke-bevidste eller ubevidste dele af psyken. 

Visualisering:

"Et billede siger mere end 1000 ord". Visualisering vil sige at forestille sig noget med brug af sine sanser. Under visualisering danner man billeder for sit indre øje. Der kan både være tale om billeddannelse via synssansen, men det kan også være dufte, lyde, kropslige fornemmelser m.m., som man danner indre forestillinger om, ved at trække på erindringer eller via forestillingsevnen.

Visualisering kan anvendes over for stort set alle problemområder og udfordringer.

Visualisering anvendes til at udforske følelser og fornemmelser i kroppen og kan bidrage til ny indsigt om det, du arbejder med og ønsker at undersøge nærmere. Det kan fx være en følelse eller en smerte, som du ønsker at undersøge. 

Visualisering kan anvendes ved bearbejdning af traumatiske begivenheder.

Visualisering kan ligeledes anvendes til at styrke selvværd, hjælpe dig til at nå dine mål samt til at skabe øget trivsel.

Hypnose/hypnoterapi:

Hypnose kan defineres som en tilstand af koncentreret opmærksomhed. Hypnoterapi er betegnelsen for hypnose anvendt som terapeutisk teknik. Under hypnoterapien bringes du i en dyb tilstand af afspændthed og indre ro. Under hypnose skabes kontakt med ubevidste processer og ubevidste dele af psyken, men man er stadig ved bevidsthed og kan oftest huske, hvad man har oplevet under hypnosen.

Kontakten til det ubevidste giver mulighed for at trække på kreative og mere helhedsorienterede  løsningsformer. Hypnoterapi kan som visualisering anvendes over for stort set alle psykiske problemstillinger og til at forbedre selvværd og psykisk trivsel. 

 

Det kan være svært at skelne visualisering fra hypnose. Kropslig afspænding vil oftest gå forud for visualisering. Ved hypnose bruger terapeuten ofte længere tid på at få klienten ned i en dyb tilstand af afspændthed, både fysisk og mentalt. Teoretisk betragtet vil forskellen bestå i trancetilstandens dybde, men her vil individuelle forskelle også spille ind. Visualisering anvendes under hypnose. 

 

Mindfulness:

Mindfulness handler om at træne sin opmærksomhed og bevare opmærksomheden på nuet.

Mindfulness er et udtryk for en anden tilstand af væren, hvor selve oplevelsen og at være nærværende

til stede er i fokus, frem for at vurdere og problemløse, som ofte er den måde, vi forholder os til os selv og omverden på.

Mindfulness kan øge din evne til at registrere de tanker, som styrer dig samt at mærke og rumme de følelser, du har. Via mindfulness kan du skabe en øget bevidsthed om det, der foregår i dig selv, både kropsligt, følelsesmæssigt og på tankeplanet. Gennem mindfulnessøvelserne trænes du i ikke at "gå med" eller blive fanget ind af dine tanker og følelser, da negative tanker og følelser farver ens mentale tilstand, og derfor kan være medvirkende til bl.a. udvikling af depression.

Gennem mindfulnessøvelserne træner du din evne til at genkende gamle tankemønstre og indre stemninger og til at se dem for det, de er; et udtryk for noget fra fortiden, som ikke er forbunden med situationen nu og her. Det kan gøre det nemmere at frigøre sig fra de negative tanker og følelser og kan give en oplevelse af, at man har frihed til at vælge og handle anderledes.

Et andet vigtigt aspekt, som trænes i mindfulness, er evnen til at møde ens indre tilstande og en selv på en venlig og omsorgsfuld måde.

Mindfulness er bl.a. virksomt til reduktion af stress og angst samt til forebyggelse af depression.

 

EFT:

EFT er en teknik, hvor terapeuten "tapper" (banker let) på bestemte meridianpunkter i ansigtet og på overkroppen.

EFT kan hjælpe til at slippe ubehagelige oplevelser og med at frigive fastlåste følelser i kroppen.

EFT er ofte meget effektiv ved behandling af fobier, som fx tandlægeskræk og kan med fordel bl.a. inddrages som led i behandling af angstlidelser.

 

Kontakt Psykolog Kristine Malling

 

E-mail: kontakt@psykolog-km.dk

 

Tlf. 20227423 

Du er velkommen til at indtale en besked, så vil jeg kontakte dig snarest muligt.

 

  

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her