Særligt sensitive

Er du særligt sensitiv?

Undersøgelser peger på, at ca. 15-20 % af befolkningen har et nervesystem, som registrer flere indtryk og som behandler information på et dybere niveau. Der er tale om en helt normal variation. Trækket forbindes bl.a. med stor indlevelsesevne, kreativitet og ansvarsfølelse.

Mange sensitive har gennem deres liv følt, at der var noget galt med dem, hvor forklaringen i stedet skal findes i den særlige sensitivitet, der således er en helt normal variation af det at være menneske og som de deler med mange andre i befolkningen.

 

Psykolog Elaine N. Aron har på baggrund af sin forskning inden for området lavet et spørgeskema, som kan kan hjælpe dig til at afklare, om du er særligt sensitiv. Hun har ligeledes lavet et spørgeskema, som kan hjælpe forældre med at afklare, om deres barn er særligt sensitivt. Et spørgeskema bør dog aldrig stå alene, men kan indgå som led i en samlet vurdering.

Se spørgeskemaerne her:

Samtaler for særligt sensitive:

Øget sensitivitet er ikke noget, som skal behandles, men er man et sensitivt menneske, kan man have et øget behov for at få talt om det, man oplever og registrerer, da man ofte påvirkes af ting i højere grad end andre gør, grundet den dybere bearbejdning af indtryk i nervesystemet samt da man tager flere indtryk ind.

At være særligt sensitiv er ikke overensstemmende med at være svag, men man kan som særligt sensitiv have et behov for at være lidt stærkere end andre, for at trives i hverdagen. Særligt sensitive personer har mange ressourcer, som de måske ikke er bevidst om. Samtalerne kan også bruges til at få fokus på og bevidstgøre dine ressourcer og hvordan du kan anvende dem i hverdagen og i dit liv generelt.

 

Sensitivitet og traumer:

Det er min erfaring, at nogle mennesker scorer højt på skemaet for særlig sensitivitet, hvor der i stedet er tale om en sensitivitet eller sårbarhed, som sandsynligvis skyldes vanskelige opvækstvilkår elller et tidligt traume. Her vil samtalerne med fordel være rettet mod behandling af traumet og på, hvordan du kommer videre. Det ene udelukker ikke det andet. Du kan også være særligt sensitiv og have uforløste traumer. De første samtaler kan hjælpe med at afklare, hvad der er dit behov. Du er også velkommen til at ringe for en uforpligtende snak i telefontiden.

 

Jeg tilbyder også rådgivning til forældre, som har et barn med høj grad af sensitivitet. 

 Se mere under forældrerådgivning.

Kontakt Psykolog Kristine Malling

 

E-mail: kontakt@psykolog-km.dk

 

Tlf. 20227423 

Du er velkommen til at indtale en besked, så vil jeg kontakte dig snarest muligt.

 

  

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her